Fuchsia fakta

Efter Åke Molins erfarenheter och teorier

 

 

FUCHSIA

Fuchsia består av ca 100 arter och tusentals hybridsorter och odlas för sina hängande blommor i många bedårande former och härliga färgvariationer i rött, vitt, skärt eller purpur. De växer som träd eller buskar i Syd- och Centralamerika förutom 4 arter från Nya Zeeland och en från Tahiti. De flesta av de storblommiga amerikanska arterna kommer från mycket nederbördsrika trakter och växer på stenblock i mossrika skogar; de pollineras av kolibrin. I växtsätt varierar de från upprätta buskar till utbredda småbuskar. Klängande, slaka varianter passar utmärkt i ampel eller tuktas till hängande stamplantor. Kraftigare upprätta sorter kan hållas som kompakta buskar, stamplantor eller spaljéträd. Någorlunda frosthärdiga till frostkänsliga.

Odling:
Fuchsian kräver fuktig men väl dränerad näringsrik jord, i sol eller halv- kugga men skydd från brännande eftermiddagssol och vindar. I de flesta fall kan man bättra på både form och blom genom att redan från början nypa bort skott och sedan beskära efter blom. Förökas från frön eller sticklingar.

Skott:
När du kommer hem med nya sticklingar låt dem inte torka ut, plantera om dem med en gång i en liten 5-cm kruka i en god, porös, genomsläpplig jord. Packa inte till jorden när du planterar sticklingarna. Vattna och sätt på en plastpåse med ett vädringshål över krukan, duscha gärna plantan dagligen, men övervattna ej plantan då finns det risk att plantan ruttnar. Fuchsiesticklingarna utvecklas bäst om man har möjligheter att ha en temperaturskillnad under dygnet, sådär 15 -18 grader under dagen och 10 -15 grader under natten. Nyp av toppen på plantan för att få den kraftigare, om du inte har tänkt göra en stamfuchsia av den.Sticklingar kan tas när som helst på året, men den är bäst tidigt på våren då dom rotar sig mycket lätt i såjord. I april- maj, om vädret tillåter, kan det vara dags för utplantering i kruka, Ställ plantan på ett skuggigt ställe i ungefär 2 veckor och låt dom få anpassa sig till solen. Var beredd att ta in den om nattfrost hotar.

Sticklingar
Ta 6- 10 cm långa kraftiga skott till sticklingar. Ta av sticklingen under ett bladpar och ta bort dom nedre bladparen. Sticklingarna planteras omedelbart i små krukor, fyllda med plantjord eller en blandning av sand och krukväxtjord. Duscha rikligt och placera sedan några blompinnar runt sticklingarna innan plasten sätts på för att undvika rötangrepp, plasten inte röra vid plantorna. Krukorna ska stå varmt och ljust utan att utsättas för direkt solljus. Tre eller fyra veckor senare har sticklingarna rotat sig. Nu är det dags att långsamt vänja dem vid normal temperatur. Öppna därför miniväxthuset och avlägsna plasten efter några dar. Duscha växterna två - tre gånger dagligen med ljummet vatten.
 Efter en vecka duschar man bara en två gånger om dagen, men vattnar dessutom lite. Efter ytterligare en vecka vattnar man normalt. Plantera om sticklingsplantorna i större kruka och ställ dem i solen.

Fuchsior på stam
Det är bara de kraftigaste sticklingarna som ska odlas vidare. Endast sådana har kraften att växa i höjden. Stammen binds fast vid en stadig blompinne.  I bladvecken kommer det att bildas nya skott som nyps av. Inga skott ska få skjuta ut från stammen. Avlägsna sidoskotten med jämna mellanrum och bind efter hand upp stammen mot pinnen. När stammen har uppnått önskad höjd börjar man att forma kronan. Alla undre sidoskott avlägsnas fortlöpande utom de översta som ska bilda själva kronan. Toppa också växten vid det här laget. Nu ska de översta sidoskotten bilda kronan. När sidoskotten blivit 5-10 cm långa toppas de. Beskär skotten hela tiden så att kronan blir tät. Ju hårdare man beskär desto kraftigare utvecklar växten sig. När den har uppnått sin slutgiltiga form och storlek, ska den bara beskäras vår och höst d v s inte under pågående blomningstid. Efter omkring tre år har växten på högstam vuxit upp till en imponerande skapelse.

Näring:
Fuchsior behöver näring under hela blomningstiden för att orka med att hålla sina underbara blommor, använd gärna ett långtidsverkande medel t.ex. Bayers Osmocote, i jorden samband med planteringen (Inblandning i jorden:1 tesked / 1 liter jord.  Tillskott i befintliga växter: 1 tesked /normal kruka )

 

/ Åke